Ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk végbe, nem csupán cselekednünk kell, de álmodnunk is.

Anatole France
Klaszterfejlesztés

Társaságunk vallja, hogy a hazai, főként kis- és középvállalkozások sikeressége, versenyképességének megteremtése csak más vállalkozásokkal történő együttműködések révén valósulhat meg. Ezen együttműködések, a klaszterek kialakításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtunk segítséget szervezési, finanszírozási, érdekképviseleti területeken, akár a teljes klasztermenedzsment feladatkör ellátása révén.

A klaszterek sokfélék. Lehet egy értéklánchoz kapcsolódó, azonos iparágban tevékenykedő vállalatok együttműködése, ahol cél a megrendelő minél szélesebb körben történő kiszolgálása, új piacok megteremtése a klasztertagok számára. Lehetnek a klasztertagok akár versenytársak is, a nagyobb lobbi erő kifejtése érdekében. Elképzelhető olyan formáció is, ahol egy innovációs cél megvalósítása érdekében, vagy egy új régióban történő hatékonyabb értékesítés érdekében fognak össze a vállalkozások. A vállalkozásokhoz sok esetben kapcsolódnak non-profit intézmények, kutatóintézetek, oktatási intézmények, mely megteremti a lehetőségét ez elmélet és a gyakorlat összekapcsolódásából eredő gazdasági hasznok kiaknázására. A klaszterek létrehozása, működtetése nem egyszerű feladat, mivel a vállalkozások közös szándékán kívül működésüket semmi más nem szabályozza.

Társaságunk 2005 óta rendelkezik tapasztalatokkal a klaszterfejlesztés terén, részt vettünk a magyarországi egyik első klaszter megalakításában, több klaszter fejlesztésében, működtetésében. Tagjai vagyunk a Magyar Klaszter Szövetségnek, mely a klaszterek érdekképviseletét látja el.

Klaszterfejlesztési munkánk keretében a következő feladatokat látjuk el:
  • Segítünk kialakítani, megfogalmazni a klaszter alapkoncepcióját, feltérképezni a közös érdekeket, az érdekütközéseket, részt vállalunk a klasztertagok toborzásában. Elkészítjük a klaszter működési rendjének (SZMSZ) javaslatát (klaszter szervezetei, hatáskörök, jogok, kötelezettségek), valamint támogatást nyújtunk a megalapítás jogi útján (szindikátusi szerződés készítése, belépési nyilatkozatok).
  • Igény esetén részt veszünk a klaszter stratégiájának megalkotásában, kommunikációs tervének kidolgozásában, ezek folyamatos megvalósításában, fejlesztésében.
  • Elvégezzük a klaszter adminisztratív feladatait, segítünk működtetni a klasztert, vállaljuk a klasztergyűlések, közös rendezvények szervezését, vezetését, vagy akár a közös projektek összefogását.
  • Folyamatosan tájékoztatjuk a klasztert és az egyes tagokat a különböző pályázati, finanszírozás lehetőségekről legyen akár szó a működtetési költségek támogatásáról, akár közös innováció vagy beruházási cél megvalósításáról. A pályázatokat teljes útjukon végigkísérjük a projektötlet kidolgozásától, a pályázat beadásán, majd megvalósítás keresztül a fenntartási időszak végéig. (lásd pályázati projektek)

A klaszterek számára speciális ügyviteli szoftvert fejlesztettünk, mely egyrészt klaszter tagjai által gyártott termékekre, illetve kínált szolgáltatásokra, a tagok és a tagok partnereire vonatkozó adatok kezelésére szolgál figyelembe véve a tagok adat- és piacvédelmi érdekeit, másrészt közös beszerzések, közös gyártási, értékesítési vagy közös kutatás-fejlesztési projektek nyilvántartását végzi. A rendszer egyaránt alkalmas a klasztertag cégek saját ügyviteli rendszerének, illetve a közös klaszter projektek lebonyolításának a nyomon követésére.

Referenciáink:
  • Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter
  • DEKI Klaszter
  • Temmel Klaszter
  • Pest Megyei Gyáriparos Szövetség Közép-Magyarországi Régió Befektetési Övezetének Klasztere
  • Életkulcs Klaszter

Natural Systems Kft.
Székhely: 1141. Budapest, Tarsoly u.9.
Telefon/Fax.: +36 1 221 3836
Telephely cím: H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193.
e-mail: info@natoralsys.hu

Kövess minket
FACEBOOK-on!